Uniqa

Złóż wniosek

Jak się ubezpieczyć

Złóż wniosek

Zakres ochrony

Złóż wniosek

Dlaczego UNIQA

Złóż wniosek

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie
ul. Teatralna 11, 57-400 Nowa Ruda

UNIQA TU SA Biuro Opole - Agencja Generalna w Wałbrzychu
ul. Broniewskiego 65C, 58-309 Wałbrzych
Aleksandra Łobarzewska
Tel. (74)-843-60-16
e-mail: ag.walbrzych@uniqa.com.pl

Agencja Generalna w Wałbrzychu
Aleksandra Łobarzewska
ul. Broniewskiego 65C, 58-309 Wałbrzych
Tel. 748 436 016
e-mail: ag.walbrzych@uniqa.com.pl