Uniqa

Złóż wniosek

Jak się ubezpieczyć

Złóż wniosek

Zakres ochrony

Złóż wniosek

Dlaczego UNIQA

Złóż wniosek

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bochni
ul. Gen. Jakubowskiego 3, 32-700 Bochnia
Elżbieta Zakrzewska
Tel. 14 612 69 75
e-mail: elzbieta.zakrzewska@smbochnia.pl

UNIQA TU SA Biuro w Krakowie
ul. Kapelanka 13A 30-347 Kraków
Magdalena Sobańska
e-mail: magdalena.sobanska@uniqa.pl

Agencja Generalna w Tarnowie
Roman Ochędzan
ul. Urszulańska 4, 33-100 Tarnów
Tel. 14 622 18 57