Uniqa

Złóż wniosek

Jak się ubezpieczyć

Złóż wniosek

Zakres ochrony

Złóż wniosek

Dlaczego UNIQA

Złóż wniosek

Dane kontaktowe

SM PRĄDNIK CZERWONY
Dobrego Pasterza 67 31-416 Kraków
Teresa Szarek
Tel. 501176277
e-mail:

UNIQA TU SA Przedstawicielstwo Generalne w Nowym Sączu
ul. Długosza 21, 33-300 Nowy Sącz
Beata Czop
Tel. (18) 44-42-665
e-mail: beata.czop@uniqa.pl