Uniqa

Złóż wniosek

Jak się ubezpieczyć

Złóż wniosek

Zakres ochrony

Złóż wniosek

Dlaczego UNIQA

Złóż wniosek

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczny Stok"
ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok

UNIQA TU SA Biuro Białystok
ul.Św.Rocha 11/1, 15-879 Białystok
Marta Wasilewska
Tel. 604 586 692
e-mail: marta.wasilewska@uniqa.pl

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
Krystyna Cecylia Piekarz
ul. Storczykowa 26 15-644 Białystok
Tel. 500-151-069
e-mail: krystyna.piekarz@uniqa.com.pl