Uniqa

Złóż wniosek

Jak się ubezpieczyć

Złóż wniosek

Zakres ochrony

Złóż wniosek

Dlaczego UNIQA

Złóż wniosek

Dane kontaktowe

Spółdzielni Mieszkaniowa "Dobrzec"
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 62-800 Kalisz

UNIQA TU SA Biuro Opole - Agencja Generalna Kalisz
ul. Górnośląska 69A, 62-800 Kalisz
Marcin Spławski
Tel. (62) 764 45 84
e-mail: ag.kalisz@uniqa.com.pl

Agencja Generalna w Kaliszu
Marcin Spławski
ul. Górnośląska 69A, 62-800 Kalisz
Tel. 627 644 584
e-mail: ag.kalisz@uniqa.com.pl