Uniqa

Złóż wniosek

Jak się ubezpieczyć

Złóż wniosek

Zakres ochrony

Złóż wniosek

Dlaczego UNIQA

Złóż wniosek

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Bieńczyce
Os. Kombatantów 10, 31-630 Kraków
Elżbieta Fidor
Tel. 12 349-78-17
e-mail: fidore@bienczyce.pl

UNIQA TU SA Biuro w Krakowie
ul. Kapelanka 13A 30-347 Kraków
Magdalena Sobańska
e-mail: magdalena.sobanska@uniqa.pl