Uniqa

Złóż wniosek

Jak się ubezpieczyć

Złóż wniosek

Zakres ochrony

Złóż wniosek

Dlaczego UNIQA

Złóż wniosek

Dane kontaktowe

Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Reymonta 8, 46-100 Namysłów

UNIQA TU SA Biuro Opole
Tadeusza Kościuszki 1, 45-062 Opole
Monika Lisowska
Tel. (77) 423 40 56
e-mail: monika.lisowska@uniqa.pl

Agent UNIQA
Teresa Falkowska
ul. Reymonta 8, 46-100 Namysłów
Tel. (77)-410-39-52
e-mail: tfalkowska@wp.pl