Uniqa

Złóż wniosek

Jak się ubezpieczyć

Złóż wniosek

Zakres ochrony

Złóż wniosek

Dlaczego UNIQA

Złóż wniosek

Dane kontaktowe

Grodzka Spółdzielnia Mieszkanowa
ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz
Anna Szkaradek
Tel. 18 533 18 00
e-mail: ag.nowysacz@uniqa.com.pl

UNIQA TU SA Biuro w Krakowie
ul. Kapelanka 13A 30-347 Kraków
Magdalena Sobańska
Tel. 12 630 38 07
e-mail: magdalena.sobanska@uniqa.pl

UNIQA TU SA Agencja Generalna w Nowym Sączu
Ariusz Fołta
ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz
Tel. 18 533 18 00
e-mail: ag.nowysacz@uniqa.pl