Uniqa

Złóż wniosek

Jak się ubezpieczyć

Złóż wniosek

Zakres ochrony

Złóż wniosek

Dlaczego UNIQA

Złóż wniosek

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowm Mieście Lubaskim
ul. Grunwaldzka 11A, 13-300 Nowe Miasto Lubaskie

UNIQA TU SA Agencja Generalna w Grudziądzu
Królewska 7, 86-300 Grudziądz
. .
Tel. 56 465 80 01
e-mail: przedstawicielstwo.grudziadz@uniqa.com.pl

Przedstawicielstwo w Grudziądzu
Krzysztof Jakubiak
ul. Królewska 7, 86-300 Grudziądz
Tel. 56 465 80 01
e-mail: przedstawicielstwo.grudziadz@uniqa.com.pl